Kanaler

Förstärkare kan vara utrustade med en eller flera kanaler (channels), vars funktion är att du kan skifta mellan olika lägen för ljud. Enklare förstärkare brukar ha en eller två kanaler och vanligt är då att dessa är clean och/eller gain – vad dessa termer betyder ska strax förklaras. Det är heller inte ovanligt med förstärkare som har fler kanaler. Se också artikeln om effekter.

Förstärkare med en kanal

Dessa förstärkare brukar oftast ha en kanal som kallas clean och med clean menas ett rent ljud. Dessa sorters förstärkare behöver nödvändigtvis inte vara förkastliga utan det går till exempel att använda en pedal som kompletterar med gain.

Förstärkare med två kanaler

Detta gäller för många gitarrförstärkare och standard är att kanalerna heter clean respektive gain. Vad clean är förklarades ovan och när det gäller gain är det inte lika självklart att beskriva. Med hjälp av gain kan du få mer volym och ofta en karaktär av ett mer "distat" ljud (dist är en en förkortning av engelskans distortion och används ofta inom musikstilar som hårdrock och punk).

Förstärkare med flera kanaler

Det finns också förstärkare med flera kanaler och normalt är då tre eller fyra. Dessa kan ha olika namn såsom lead, rythm eller crunch. En konfiguration kan till exempel se ut:

Kanal 1: Clean
Kanal 2: Rythm
Kanal 3: Lead-1
Kanal 4: Lead-2

Lead-1 och Lead-2 är i dessa fall varianter på gain.

Fördelen med flera kanaler är att du snabbare kan byta från ett ljud till ett annat utan att ändra inställningarna i övrigt, EQ med mera.

Kanaler med separata EQ

EQ (equalitzer) visar volymen på olika frekvensområden. Dyrare förstärkare brukar ibland ha separata EQ för varje kanal. Detta gör att du kan kontrollera ljudet i än högre grad. Ibland finns en ratt som heter "Chan vol" (förkortning för "channel volume" på engelska) och då avses volymen för en viss kanal.